menuordersearch
digiazma.com

دیجی آزما فروشگاه آزمایشگاهی

سوزن اسکالپ وین آوا پزشک
سوزن اسکالپ وین آوا پزشک
سوزن اسکالپ وین آوا پزشکسوزن اسکالپ وین آوا پزشک
+
_
موجود تومان
سر سوزن تزریق گیج ۲۱ سبز آوا پزشک AVA
سر سوزن تزریق گیج ۲۱ سبز آوا پزشک AVA
سر سوزن تزریق گیج ۲۱ سبز آوا پزشک AVAسر سوزن تزریق گیج ۲۱ سبز آوا پزشک AVA
+
_
موجود تومان
آنژیوکت آوا پزشک
آنژیوکت آوا پزشک
آنژیوکت آوا پزشکآنژیوکت آوا پزشک
+
_
موجود تومان
لوله های خونگیری بدون خلاء (غیر وکیوم یا غیر ونوجکت)
لوله خونگیری بدون خلأ لخته (سرم) حاوی کلات اکتیویتور، با درب قرمز، آوا پزشک
لوله های خونگیری بدون خلاء (غیر وکیوم یا غیر ونوجکت)لوله خونگیری بدون خلأ لخته (سرم) حاوی کلات اکتیویتور، با درب قرمز، آوا پزشک
+
_
موجود تومان
لوله های خونگیری بدون خلاء (غیر وکیوم یا غیر ونوجکت)
لوله خونگیری بدون خلأ لخته ژلدار حاوی Clot Activator + Gel، زرد، آوا پزشک
لوله های خونگیری بدون خلاء (غیر وکیوم یا غیر ونوجکت)لوله خونگیری بدون خلأ لخته ژلدار حاوی Clot Activator + Gel، زرد، آوا پزشک
+
_
موجود تومان
لوله خونگیری بدون خلأ CBC حاوی ضد انعقاد EDTA K2، با درب بنفش، آوا پزشک
لوله خونگیری بدون خلأ CBC حاوی ضد انعقاد EDTA K2، با درب بنفش، آوا پزشک
لوله خونگیری بدون خلأ CBC حاوی ضد انعقاد EDTA K2، با درب بنفش، آوا پزشکلوله خونگیری بدون خلأ CBC حاوی ضد انعقاد EDTA K2، با درب بنفش، آوا پزشک
+
_
موجود تومان
سرسوزن (نیدل) خونگیری آوا پزشک، گیج 20 زرد، گیج 21 سبز و گیج 22 مشکی
سرسوزن (نیدل) خونگیری آوا پزشک، گیج 20 زرد، گیج 21 سبز و گیج 22 مشکی
سرسوزن (نیدل) خونگیری آوا پزشک، گیج 20 زرد، گیج 21 سبز و گیج 22 مشکیسرسوزن (نیدل) خونگیری آوا پزشک، گیج 20 زرد، گیج 21 سبز و گیج 22 مشکی
+
_
موجود تومان
هلدر ساده خونگیری محصول آوا پزشک سازگار با تمام سرسوزن‌های خونگیری
هلدر ساده خونگیری محصول آوا پزشک سازگار با تمام سرسوزن‌های خونگیری
هلدر ساده خونگیری محصول آوا پزشک سازگار با تمام سرسوزن‌های خونگیریهلدر ساده خونگیری محصول آوا پزشک سازگار با تمام سرسوزن‌های خونگیری
+
_
موجود تومان
جستجو در فروشگاه